Կարծիք

19.04.2019 08:07


Առանց մեկնաբանության

Առանց մեկնաբանության

1.ԴԱՎԻԹ ՍԱՆԱՍԱՐՅԱՆ

Հոդված 3. Պետական վերահսկողական ծառայությունը
1. Ծառայութունը «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական վերահսկողության ոլորտում գործող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ենթակա մարմին է, որն իրականացնում է սույն օրենքով իրեն վերապահված վերահսկողական լիազորություններ:

Հոդված 4. Պետական վերահսկողական ծառայության գործունեության նպատակը
1. Ծառայության գործունեության նպատակն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին (այսուհետ նաև՝ Վարչապետ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և այլ օրենքներով վերապահված վերահսկողական լիազորությունների իրականացումը:

2. ԱՐԹՈՒՐ ՎԱՆԵՑՅԱՆ

IV. ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ
3.
4. 17. Ազգային անվտանգության ծառայությունը կառավարում է վարչապետը:
5. 18. Վարչապետը`
6. 1) հաստատում է ազգային անվտանգության ծառայության, Պետական պահպանության ծառայության գրասենյակի կանոնադրությունը, այդ թվում` կառուցվածքը, և կատարում է կանոնադրության փոփոխություններ, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ.
7. 2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված գործունեության ոլորտին, նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` սահմանում է ազգային անվտանգության ծառայության գործունեության հիմնական ուղղությունները.
8. 3) իրականացնում է ազգային անվտանգության ծառայության գործունեության վերահսկողությունը.
9. 4) լսում է ազգային անվտանգության ծառայության գործունեության մասին հաշվետվությունները, քննում գործունեության ստուգման արդյունքները.
10. 5) իրականացնում է վերահսկողություն ազգային անվտանգության ծառայությանն ամրացված կամ օգտագործման հանձնված պետական սեփականության պահպանության նկատմամբ.
11. 6) հաստատում է տարեկան հաշվեկշիռը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:
12. 19. Ազգային անվտանգության ծառայության գործունեությունը ղեկավարում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը:
13. 20. Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հաշվետու է վարչապետին:

Ավետիք Իշխանյանի ֆեյսբուքյան էջից

Այս խորագրի վերջին նյութերը