Լրահոս

04.10.2012 14:26


Հայաստանում ներդրվում է մասնագիտական կողմնորոշման համակարգ

Հայաստանում ներդրվում է մասնագիտական կողմնորոշման համակարգ

ՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել ՀՀ մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի զարգացման հայեցակարգին։ Ազատ շուկայական հարաբերություններին անցնելու արդյունքում սկզբունքորեն փոխվել են աշխատանքային հարաբերությունների բնույթը, աշխատաշուկայի կարգավորման սկզբունքներն ու մեխանիզմները։ Հայեցակարգով և դրա իրականացման ժամանակացույցով նախատեսվում է մեր երկրում ներդնել մասնագիտական կողմնորոշման համակարգ` իրավական, ինստիտուցիոնալ, գործառնական և տեղեկատվական ապահովման անհրաժեշտ և ամբողջական հիմքերով։ Համակարգի ներդրման հիմնական նպատակն ու դրանից բխող խնդիրներն իրագործելու համար առաջարկվում է մասնագիտական կողմնորոշման այնպիսի մոդել, որի առանցքային հենքը կազմելու է ամբողջ կյանքի ընթացքում, տարիքային տարբեր խմբերում և սոցիալ-աշխատանքային տարբեր իրավիճակներում գտնվող անձանց համար մասնագիտության արդյունավետ ընտրության, փոփոխության և կարիերայի շարունակական զարգացման հնարավորությունների ապահովումը` նկատի ունենալով մարդու անձնային հատկանիշները, ինչպես նաև աշխատաշուկայի պահանջարկի փոփոխվող իրավիճակը։

Հիմք ընդունելով ՀՀ ԿԱ պետգույքի կառավարման վարչության միջնորդությունը` գործադիրը որոշել է Երևան քաղաքի Աճառյան 20/3 հասցեում գտնվող N11 ուսանողական հանրակացարանի 411-րդ սենյակում բնակվող 1988-1992 թթ. Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած Սոնյա Խաչատրյանին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սեփականաշնորհել իր զբաղեցրած բնակելի տարածքը։ Հաջորդ որոշմամբ և նույն հիմքով վերը նշված, ինչպես նաև Թբիլիսյան խճուղի 5 հասցեի հանրակացարաններում բնակվող, Ադրբեջանից բռնագաղթած ևս չորս անձանց սեփականաշնորհվել են իրենց զբաղեցրած տարածքները։

Այս խորագրի վերջին նյութերը