Լրահոս

24.06.2019 16:25


Հետաքրքիր և միաժամանակ առողջ ժամանց 0-6 տարեկան փոքրիկների համար

Հետաքրքիր և միաժամանակ առողջ ժամանց 0-6 տարեկան փոքրիկների համար

Բեյբի սպա մանկական սպա կենտ­րո­նը բացվեց այս տարի մայիսին: Այն միաժամանակ և՛ ժամանցային կենտրոն է, և՛, ինչու չէ, առողջապահական: Այստեղ ստեղծ­ված են բո­լոր հար­մա­րա­վետ պայ­ման­նե­րը լողի, հիդ­րո­մերս­ման և­ ընդ­հա­նուր մերս­ման ճիշտ կազ­մա­կերպ­ման հա­մար: Երեխաների հետ աշխատում են միայն փորձառու մասնագետներ: Լի­նի լող, հիդ­րո­մեր­սում, թե ընդ­հա­նուր մեր­սում, կենտ­րո­նում նախ­ևա­ռաջ տրվում է անվ­ճար բժշկական խորհր­դատ­վութ­յուն: Հա­տուկ ընտր­ված լո­ղա­վա­զան­նե­րը, հիդ­րո­մերս­ման սար­քե­րը, ընդ­հա­նուր մերս­ման յու­ղե­րը ձեռք են բեր­ված ար­տա­սահ­ման­յան հայտ­նի մաս­նա­գի­տաց­ված բրենդ­նե­րից: Լո­ղա­վա­զան­ներն ընտր­ված են մի­ջազ­գա­յին չա­փա­նիշ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան: Մեր կենտ­րո­նի ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րից կա­րող են օգտ­վել 0-6 տա­րե­կան ե­րե­խա­նե­րը: Պրոցեդուրաներն անց­կաց­վում են փոր­ձա­ռու բժիշկ-կի­նե­զո­լոգ­նե­րի կող­մից: Կենտրոնում կա սրճարան և վարսավիրանոց:

64837585_318334029072282_2035307559019085824_n 64852868_635966850235998_8385558388536246272_n

Դեռ երկու ամիս էլ չկա, ինչ գործում է կենտրոնը, բայց շատերը արդեն հավատարիմ հաճախորդ են դարձել: Անընդհատ թարմացվող ֆեյսբուքյան էջում արդեն կարելի է տեսնել մարդկանց հոսքն ու ոգևորությունը:

64865060_2472575226088416_2043868747394973696_n

64817198_619411925233264_301120998936150016_n 64948152_531010384384527_6798243122812813312_n

Կարելի է ասել՝ միշտ գործում են զեղչային առաջարկներ: Աբոնեմենտներ կան տարբեր գնային սահմաններում: Իսկ վաղուց հաճախող կամ մեկից ավել անգամ աբոնեմենտ վերցրած ծնողները միշտ կարող են բացառիկ պայմաններով սպասարկվել:

65090167_450277132457638_4026357666191245312_n

64835782_631972380609991_1630639223608442880_n 64998388_360498757869365_2072101023425495040_n65182697_2062798424022889_2509182575075917824_n

Կենտ­րո­նի հենց ըն­դու­նա­րա­նից Դուք կտես­նեք եվ­րո­պա­կան չա­փա­նիշ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան բարձ­րա­կարգ սպա­սար­կում:

Ծառայություններ՝ Մեր­սում+ֆիզ­կուլ­տու­րա ( 45 րո­պե), Լող (45-60 րո­պե)՝ անհատական և խմաբակային, Հիդ­րո­մեր­սում (ջրա­յին պրո­ցե­դու­րա) (45 րո­պե + 15 րո­պե տա­քաց­նող մեր­սում ), Մեր­սում-հիդ­րո­մեր­սում (90 րո­պե), Վար­սա­հար­դա­րում:

65647081_386739382194961_2134341937132470272_n 65311095_456012291798569_798646273883242496_n

Աղբյուրը՝ yerevaklur.am

Այս խորագրի վերջին նյութերը