Տնտեսական

27.04.2022 10:23


Կառավարության զեկույցի տնտեսական արդյունքները հիմնականում մանիպուլյատիվ բնույթ ունեն. Ժողովուրդ»

Կառավարության զեկույցի տնտեսական արդյունքները հիմնականում մանիպուլյատիվ բնույթ ունեն. Ժողովուրդ»

«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «Կառավարության 2021 թվականի կատարողականի զեկույցը նրանք որպես ձեռքբեում ներկայացրին խորհրդարանում: Կառավարությունը 2021-2026 թվականների ծրագրով նախատեսում է ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի կառուցվածքում աստիճանաբար հնարավորության սահմաններում մեծացնել ենթակառուցվածքներին ուղղվող ծախսերի տեսակարար կշիռը:

Իրականում 2021թ. կապիտալ ծախսերի կշիռը նվազել է շուրջ 1.1 տոկոսային կետով՝ լինելով ավելի ցածր, քան 2019թ. մակարդակն է: Կառավարությունը նշում է, որ տեղի է ունեցել հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության աճ շուրջ 0.3 տոկոսային կետով՝ պայմանավորված վարչարարության բարելավմամբ, և հարկային եկամուտները գերակատարվել են շուրջ 147 մլրդ դրամով: Հարկեր/ՀՆԱ աճի շուրջ 0.5 տոկոսային կետը պայմանավորված է եղել դրոշմանիշային վճարների և պարտադիր սոցիալական վճարների աճով: 0.4 տոկոսային կետը կապված է պետական տուրքի աճի հետ: Իրականում, սակայն, տեղի է ունեցել վարչարարության վատթարացում:

Ամփոփելով այս ամենը՝ կարող ենք նշել, որ զեկույցում տեղ գտած տնտեսական ոլորտին վերաբերող արդյունքները հիմնականում մանիպուլյատիվ բնույթ ունեն և չեն արտացոլում իրական պատկերը»։

Այս խորագրի վերջին նյութերը