Տնտեսական

07.07.2009 16:45


Հայաստանին վարկը կտրամադրվի 20 տարվա ժամկետայնության և 10 տարվա արտոնյալ ժամկետի պայմաններով

Հայաստանին վարկը կտրամադրվի 20 տարվա ժամկետայնության և 10 տարվա արտոնյալ ժամկետի պայմաններով

Հուլիսի 7-ին ՀՀ ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը և Համաշխարհային բանկի Հարավային Կովկասի երկրների տարածաշրջանային տնօրեն Ասադ Ալամը ստորագրել են Համաշխարհային բանկի Գործադիր տնօրենների խորհրդի կողմից հուլիսի 2-ին հաստատված 60 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումարով առաջին Զարգացման քաղաքականության գործառնությունը (ԶՔԳ-I) Հայաստանի համար:

Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում՝ առաջարկվող երեք տարեկան գործառնությունների շարքերը սատարում են Հայաստանի երկու ռազմավարական նպատակներին՝ ներկա ցնցումների նկատմամբ խոցելիության մեղմում՝ անապահով խավի պաշտպանության և մարդկային կապիտալի առավել զարգացմանն աջակցելու միջոցով և  մրցունակության բարելավում՝ ավելի լավ կառավարման և ներդրումային միջավայրի խոչընդոտները վերացնելու միջոցով, ինչը հետճգնաժամային վերականգնման և միջնաժամկետ աճի առանցքային նախապայմաններից է:

ԶՔԳ-ի նպատակն է Հայաստանին օգնել խոցելիության մեղմման հարցում՝ օժանդակելով այնպիսի միջոցառումների, ինչպիսիք են՝ սոցիալական ապահովության ցանցերի ծրագրերի համար ֆինանսավորման ավելացումը, այդ թվում՝ ընտանեկան նպաստներ, կենսաթոշակներ և գործազրկության ապահովագրություն, ընտանեկան նպաստների ծրագրի վերանայում՝ հասցեականության արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով, առողջապահության ոլորտում՝ անապահով և խոցելի խավի համար ընտրված առաջնահերթ ծրագրերի համար ֆինանսավորման վերականգնում՝ ծառայությունների մատուցման ուղղությամբ բարեփոխումների խորացմամբ, մասնագիտական և նախադպրոցական կրթության բարելավմամբ, ինչպես նաև էներգետիկայի և բնական պաշարների կայուն օգտագործման ամրապնդմամբ՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ավելի արդյունավետ գնահատման միջոցով:

Վերականգնման և աճի համար մրցունակության ամրապնդման նպատակով, Գործառնությունը կօժանդակի բանկային համակարգի վերահսկողության ուժեղացմանը և իրացվելիության ապահովմանը, ձեռնարկությունների գրանցման ծախսերի նվազմանը, Պետական եկամուտների կոմիտեի առաջնահերթ բարեփոխումների համար միջոցառումների ծրարի ընդունմանը՝ ըստ ժամանակացույցի և կատարողականի հիմնական ցուցանիշների, Պետական ծախսերի և ֆինանսական հաշվետվողականության (PEFA) գնահատման կազմումն ու հրապարակումը, որը հետագա բարեփոխումների համար որպես ելակետ կծառայի, Հանրային ծառայության մասին օրենքի ներկայացումն Ազգային Ժողովին, որը կներառի նաև շահերի բախման հարցերին անդրադարձող դրույթներ:

Հայաստանին վարկը կտրամադրվի 20 տարվա ժամկետայնության և 10 տարվա արտոնյալ ժամկետի պայմաններով:

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

մամուլի ծառայություն

 

 

Այս խորագրի վերջին նյութերը